Wanneer betaalt stiefouder mee voor kind?

In hoeverre moet mijn nieuwe echtgeno(o)te meebetalen aan het levensonderhoud van mijn kinderen? De basisregel is dat stiefouders tijdens hun huwelijk (of geregistreerd partnerschap) verplicht zijn om mee te betalen in het levensonderhoud van kinderen tot 21 jaar die tot het gezin horen. Dat kunnen dus ook de stiefkinderen zijn die het grootste deel van de tijd thuis wonen. Er is dus geen sprake van een weekendregeling. Je bent alleen een stiefouder als je getrouwd bent met je partner. Als...

Lees meer