Wat als jullie omgangsregeling niet werkt voor jullie kind?

De omgangsregeling is afgesproken, maar je kind wil niet naar de andere ouder toe.

Wat doe je in zo’n situatie als ouder? Dwing jij je kind om naar de andere ouder te gaan? Ook als hij of zij dit echt niet wil? Of laat je het gebeuren en laat je je kind thuis? In dit geval houd je je als ouder niet aan de afgesproken regeling. Dit kan allerlei consequenties hebben.

Het tot stand komen van een omgangsregeling is vaak bepalend voor het wel of niet nakomen van deze regeling. Er zijn hierbij verschillende situaties denkbaar:

  • De regeling werd opgelegd door een rechter als resultaat van een strijd tussen twee ouders.
  • Beide ouders zijn in mediation gegaan om de omgangsregeling samen te bepalen.
  • Het kind is wel of niet betrokken geweest bij het tot stand komen van de omgangsregeling.

Waarom wil het kind niet naar de andere ouder?

Uiteraard is het moeilijk om hier antwoord op te geven. Het kan per kind verschillen. Toch zien we vaak dat er sprake is van één van de onderstaande redenen.

  • Er heerst nog zoveel boosheid na de echtscheiding en de ene ouder wordt door de andere ouder stelselmatig negatief afgeschilderd.
  • Kinderen worden onder druk gezet om het contact met de andere ouder tot een minimum te beperken of zelfs af te breken.
  • De andere ouder heeft een nieuwe partner en het kind zet zich af tegen de nieuwe partner van de vader of moeder.
  • Het kind geeft de andere ouder de schuld van de echtscheiding en wil als “straf” de andere ouder niet meer zien.
  • Door de echtscheiding wordt het kind beperkt in de vrijetijdsbesteding of de wekelijkse sport- of andere activiteiten.

Boosheid, frustraties en verdriet liggen vaak ten grondslag aan deze redenen. Het is moeilijk om de situatie te doorbreken. Toch is dit wel nodig om verder te gaan.

Wat kunnen wij voor u doen?

Wij kunnen u en uw ex-partner helpen om de situatie opnieuw bespreekbaar te maken en om zo tot een meer normale (werkbare) verstandhouding te komen. Een discussie in dit gesprek kan zijn: wat is de reden waarom jullie kind niet wil meewerken aan de omgangsregeling? Wat zit hier achter? Wat betekent dit voor jou? Zijn er zaken die toch nog naar elkaar uitgesproken moeten worden? Hoe kan het kind meer betrokken worden bij de situatie?

Het uiteindelijke doel is dat de gemaakte omgangsregeling wordt nageleefd of dat er wordt bijgestuurd en de regeling wordt aangepast. Belangrijk blijft dat de band van zowel moeder als vader met het kind behouden blijft.