Hoe moet het allemaal financieel?

En van de eerste vragen die wij regelmatig krijgen van onze cliënten is dat zij willen weten wat een echtscheiding financieel voor hen betekent. Vaak is dat op voorhand lastig te zeggen, aangezien er nog veel dingen niet duidelijk zijn. Zo is het nog niet zeker waar partijen gaan wonen, voor welk bedrag de woning verkocht wordt en of er voldoende draagkracht is voor bijvoorbeeld partneralimentatie. En om het helemaal lastig te maken, is het één ook nog afhankelijk van...

Lees meer

Ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant zijn klaar, maar hoe zit het eigenlijk met het testament?

Is een testament nog geldig na de echtscheiding?Alle zaken zijn geregeld, het ouderschapsplan voor de kinderen, het echtscheidingsconvenant voor wat betreft de zakelijke afspraken en dan denk je ineens aan het testament dat je 20 jaar geleden hebt afgesloten. Vaak wordt er gedacht dat door het uitspreken van de echtscheiding en het registreren hiervan, het testament ook automatisch komt te vervallen. Dit is echter niet het geval. Wat vervalt er dan wel? Op het moment dat je gescheiden bent vervalt...

Lees meer

Een nieuwe start….

Het is zover, 2020 is afgesloten. Het was een jaar dat je vast niet snel zal vergeten. Het is ook een nieuw begin. Een nieuw jaar geeft je de kans om een nieuwe start te maken of juist om dingen af te sluiten. Of je gaat natuurlijk gewoon door op de weg die je bent ingeslagen. Jij bepaalt! Ook dit jaar staan wij weer voor je klaar en kunnen wij je helpen met het regelen van de echtscheiding, een ouderschapsplan...

Lees meer

Het is mijn woning, ik heb hem gekocht en nu we gaan scheiden, hij blijft dus van mij

Het is maar de vraag of dit klopt. Van belang bijvoorbeeld is of hierover afspraken zijn gemaakt in de huwelijke voorwaarden of wanneer het huwelijk heeft plaastgevonden. Was dit voor 1 januari 2018 of erna? Het gros van de huwelijken die nu eindigen door een echtscheiding zijn meestal gesloten voor 2018. Ook zijn er in vrijwel de meeste gevallen geen huwelijkse voorwaarden opgesteld. Dit betekent dat door het huwelijk de woning in de gemeenschap van goederen is gevallen en dat...

Lees meer

Indexering alimentatie voor 2021 bekend!

Ieder jaar maakt het ministerie van Veiligheid en Justitie bekend met welk percentage de bijdrage in het levensonderhoud wordt verhoogd. De hoogte van het percentage hangt af van de stijging van de lonen in het afgelopen jaar. Het percentage dat dit jaar is vastgesteld voor 2021 is 3%. Dit betekent dat u per 1 januari 2021 3% meer kinder- en/of partneralimentatie moet betalen, of juist ontvangt. Let op! Deze verhoging moet u zelf regelen. Het gaat niet automatisch.

Lees meer

Waarom is het verstandig om regelmatig een ouderschapsplan aan te passen?

Als je uit elkaar gaat en samen kinderen hebt, dan is het goed om een ouderschapsplan op te stellen. Bij stellen die getrouwd zijn is dit zelfs verplicht. Doel van een ouderschapsplan is om voor de toekomst goede afspraken over de kinderen te maken en daarmee problemen of conflicten te voorkomen. Denk aan alimentatie, omgang, schoolkeuzen. Een ouderschapsplan is echter een momentopname. Kinderen worden groter en ook situaties in het leven veranderen. Het kan zijn dat een van partijen wil...

Lees meer

Spanning op de woningmarkt en uit elkaar gaan, geen fijne combinatie!

Een van de grootste punten van zorg tijdens een echtscheidingsproces is de vraag: Wie gaat waar wonen? Het liefst zien partners dat een van hen in de echtelijke woning kan blijven wonen, maar helaas dat is een veel gevallen niet te betalen. Door de gespannen woningmarkt, zijn de prijzen voor koopwoningen enorm gestegen. En is financieel vaak niet haalbaar dat een van partijen de ander uitkoopt en dus een hogere hypotheek moet afsluiten. Helaas is het ook niet gemakkelijk om...

Lees meer

Ik wil scheiden, mijn partner niet? Wat kan ik doen?

Een beslissing om te scheiden komt zelden van twee partijen tegelijk. Ook neem je zo’n beslissing meestal niet van de een op de andere dag. In je hoofd ben je er al lang mee bezig. Wees je er echter bewust van dat je partner vaak nog niets weet. En het dan ook niet meer dan logisch is, dat als bij jou het hoge woord er uit is, het proces bij je partner nog moet beginnen. Dit kan er toe leiden...

Lees meer

Indexering alimentatie 2020

De hoogte percentage voor de indexering van het levensonderhoud voor 2020 is bekend. Ieder jaar bepaalt de overheid het percentage waarmee bedragen voor levensonderhoud wordt verhoogd. Dit jaar is het percentage met ingang van 1 januari 2020 vastgesteld op 2,5%. Dit percentage is gebaseerd op het loonindexcijfer van het jaar ervoor. Het verhogen van het bedrag aan kinder- en/of partneralimentatie gaat niet vanzelf. Dit moet je dus zelf regelen. Het bedrag dat je maandelijks moet betalen moet je dus met...

Lees meer

Fiscale maatregelen van 2020

In 2020 wijzigt er veel op fiscaal gebied. De wijzigingen kunnen ook consequenties hebben voor het wel of niet in de woning kunnen blijven wonen en de hoogte van de partneralimentatie. Hieronder een aantal van de belangrijkste wijzigingen. Inkomensbelasting:In plaats van de huidige drie belastingschijven, wordt het tarief in box 1 per 2020 beperkt tot twee schijven: het basistarief van 37,35 procent; een toptarief van 49,5 procent voor inkomens boven de € 68.507. Verlaging van de zelfstandigenaftrek:Als je ondernemer bent...

Lees meer