Co-ouderschap, wat betekent dit?

Co-ouderschap is geen wettelijke term. In de praktijk spreken we van co-ouderschap als beide ouders in gelijke mate voor de opvoeding en verzorging van het kind of de kinderen verantwoordelijk willen blijven. Er is sprake van co-ouderschap als het kind of de kinderen wekelijks ongeveer evenveel bij elk van beide ouders verblijven. Maar wat betekent dit financieel? Moet er wel of geen alimentatie betaald worden? En hoe zit dat belastingtechnisch?

Alimentatie
Wij horen in onze praktijk vaak mensen zeggen dat er geen kinderalimentatie betaald hoeft te worden, omdat er sprake is van een co-ouderschapsregeling. Er wordt vaak gedacht dat de helft van de tijd zorgdragen voor de opvoeding gelijk staat aan de kosten die dan betaald worden. Dit is echter niet altijd waar. Als het inkomen van de ene ouder veel hoger is dan van de ander, zal er nog altijd kinderalimentatie betaald moeten worden door degene die het meest verdiend. De hoogte van kinderalimentatie wordt bepaald door de behoefte van het kind, of de kinderen en de draagkracht van de ouders.

In het geval van co-ouderschap is het handig om een zogenaamde kinderrekening te openen, waarin de kosten van de kinderen uit worden betaald zoals de kapper en kleding.

Belasting
Naast kinderalimentatie krijg je ook belastingvoordeel van de Belastingdienst, de zogenaamde heffingskortingen. Ook is er natuurlijk de kinderbijslag. Deze bijdragen zijn afhankelijk van het adres waar de kinderen zijn ingeschreven. Als er meer kinderen zijn, wordt vaak om die reden bij beide ouders een kind op het adres ingeschreven. Beide ouders krijgen dan kinderbijslag voor het kind dat bij hen staat ingeschreven en hebben beiden recht op de heffingskortingen.