Fiscale maatregelen van 2020

In 2020 wijzigt er veel op fiscaal gebied. De wijzigingen kunnen ook consequenties hebben voor het wel of niet in de woning kunnen blijven wonen en de hoogte van de partneralimentatie. Hieronder een aantal van de belangrijkste wijzigingen.

Inkomensbelasting:
In plaats van de huidige drie belastingschijven, wordt het tarief in box 1 per 2020 beperkt tot twee schijven:

  • het basistarief van 37,35 procent;
  • een toptarief van 49,5 procent voor inkomens boven de € 68.507.

Verlaging van de zelfstandigenaftrek:
Als je ondernemer bent en aan bepaalde voorwaarden voldoet, heb je recht op een zelfstandigenaftrek van €7.280. Deze aftrek wordt in negen jaarlijkse stappen afgebouwd van 8 keer € 250,- tot uiteindelijk € 5.000,- en een laatste stap van €280 in 2029.

Eigenwoningforfait:
Het eigenwoningforfait voor woningen van meer dan €75.000 wordt verlaagd naar 0,6% van de WOZ-waarde. Daarna wordt er het eigenwoningforfait tot 2023 in stappen verlaagd naar 0,45%.

Hypotheekrenteaftrek:
Het maximale aftrektarief voor de hypotheekrenteaftrek wordt in 2020 verder afgebouwd naar 46 procent. Per jaar wordt de maximale hypotheekrenteaftrek met drie procentpunt afgebouwd naar uiteindelijk het basistarief van 37,10 procent in 2023.

Aftrekpost partneralimentatie:
De fiscale aftrekpost van partneralimentatie wordt in stappen verlaagd van 51,95% in 2019 naar uiteindelijk 37% in 2023.

Algemene heffingskorting:
De maximale algemene heffingskorting wordt verhoogd en bouwt tegelijkertijd vanaf een inkomen van €20.711 euro stapsgewijs sneller af. De maximale algemene heffingskorting bedraagt in 2020 €2.711 en in 2021 €2.801 euro. 

Arbeidskorting:
De arbeidskorting wordt vanaf 2020 in drie stappen verhoogd. Hiervan profiteren zowel zelfstandigen als werknemers. De maximale arbeidskorting bedraagt in 2020 € 3.819.

Bovenstaande maatregelen horen tot het Belastingplan van 2020 welke is gepresenteerd op Prinsjesdag. Zoals gezegd kunnen sommige maatregelen van invloed zijn op afspraken die in het verleden zijn gemaakt. Vooral de beperking van de aftrekposten van partneralimentatie kunnen grote gevolgen hebben voor zowel de alimentatieplichtige en gerechtigde. Wilt u hier meer informatie over, neem dan contact met ons op.