Het is mijn woning, ik heb hem gekocht en nu we gaan scheiden, hij blijft dus van mij

Het is maar de vraag of dit klopt. Van belang bijvoorbeeld is of hierover afspraken zijn gemaakt in de huwelijke voorwaarden of wanneer het huwelijk heeft plaastgevonden. Was dit voor 1 januari 2018 of erna?

Het gros van de huwelijken die nu eindigen door een echtscheiding zijn meestal gesloten voor 2018. Ook zijn er in vrijwel de meeste gevallen geen huwelijkse voorwaarden opgesteld. Dit betekent dat door het huwelijk de woning in de gemeenschap van goederen is gevallen en dat beide echtgenoten door het huwelijk eigenaar zijn geworden van de woning. Dit betekent dat de eventuele overwaarde of schuld tussen partijen verdeeld moet worden.

In het geval dat er toch huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld, dan is het de vraag welke afspraken er zijn gemaakt omtrent de woning.

En dan de laatste variant. Op het moment dat een huwelijk is gesloten na 2018, geldt de wettelijke beperkte gemeenschap van goederen. Dit houdt in dat alle bezittingen en schulden die voorafgaand aan het huwelijk niet gezamenlijk waren, ook na het huwelijk niet gezamenlijk worden. Dit geldt dus ook voor de woning. Als een van partijen eigenaar was van een woning voordat er gehuwd werd, dan blijft de woning alleen eigendom van deze partij. In dat laatste geval, kan er dus een positief antwoord gegeven worden op de vraag de woning blijft van mij.