Huurwoning na scheiden, wat zijn je opties?

Scheiden betekent veel regelen, organiseren en afspreken. Een van de moeilijkste zaken die geregeld moet worden is de vraag over de woning. Kan een van partijen in de woning blijven wonen? Moet de woning verkocht worden en zo ja waar vind je dan op korte termijn twee andere woningen, het liefst dichtbij elkaar? De woonsituatie vanuit je scheiding is de basis. Op het moment dat er een koopwoning is, is er vaak overwaarde en zit je misschien in een positie dat het iets makkelijker is om zelf ook een woning te kopen. Het kan ook zijn dat je alleen in aanmerking komt voor een huurwoning of juist bewust kiest voor een huurwoning.

In deze blog gaat het over de huurwoning.

Je gaat uit elkaar, maar jullie hebben samen een huurwoning. Welke opties zijn er?

Jullie hebben samen een huurwoning en gaan scheiden. Er is dan een aantal situaties mogelijk:

  1. Jullie zijn getrouwd en zijn dus van rechtswege beide huurder (het maakt daarbij niet uit dat 1 persoon op het contract staat en de ander niet).
  2. Jullie zijn niet getrouwd of geregistreerd partner, maar staan wel beiden op het huurcontract.
  3. Jullie zijn niet getrouwd of geregistreerd partner en maar 1 van jullie is huurder en staat geregistreerd op het huurcontract.

Bij de eerste twee opties hebben jullie beiden net zoveel recht op de woning. Samen moeten jullie beslissen wie in de woning mag blijven wonen. Degene die de woning verlaat, zegt de huurwoning op. De partij die in de woning blijft wonen, is alleen verantwoordelijk voor de huurbetaling. Op het moment dat jullie beiden ergens anders willen gaan wonen, dan wordt de huur van de woning opgezegd door beide partijen.

In geval van optie drie, blijft degene die al huurder is van de woning het recht houden om in de woning te blijven wonen. De andere partij zal de woning moeten verlaten en op zoek moeten gaan naar een andere woning.

Op het moment dat jullie er samen niet uitkomen, schakel dan een mediator in om er samen uit te komen.

Sociale huurwoning of huurwoning in de vrije sector?

Een sociale huurwoning heeft een huurprijs van maximaal € 752,33 per maand. Deze woningen worden vaak door woningbouwverenigingen verhuurd. Je moet je voor elke woning inschrijven en helaas zijn de wachttijden heel lang. Het feit dat je in scheiding ligt, is niet voldoende om eerder aan de beurt te komen. Het is dus altijd aan te raden om je in te schrijven bij een woningbouwvereniging, omdat je vaak van te voren niet weet hoe je toekomst is. Als je een relatief hoog inkomen hebt (meer dan € 48.000 bruto per jaar), dan kom je niet voor een sociale huurwoning in aanmerkingen. Dan kun je op zoek naar een zogenaamde vrije sector woning. Deze woningen worden zowel door particulieren als woningbouwverenigingen aangeboden. De huren liggen echter veel hoger, vaak tussen de € 800,- en € 1500,- per maand.

Huurtoeslag aanvragen Op het moment dat het verzoek tot echtscheiding is uitgesproken door de rechter en is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, dan ben je niet meer elkaars toeslagpartner. In het geval van samenwonen, ben je elkaars toeslagpartner niet meer op het moment dat je op een ander adres staat ingeschreven. Zoek uit voordat je een bepaalde nieuwe huurwoning huurt, of je in aanmerking komt voor huurtoeslag voor deze woning. De huur moet bijvoorbeeld niet te hoog of juist te laag zijn. Op www.toeslagen.nl kun je een proefberekening maken waarin je kunt zien of je wel of niet in aanmerking komt voor huurtoeslag.