Ik wil scheiden, mijn partner niet? Wat kan ik doen?

Een beslissing om te scheiden komt zelden van twee partners tegelijk. Ook neem je zo’n beslissing gewoonlijk niet van de een op de andere dag. Het is dan niet meer dan logisch dat als bij jou het hoge woord er uit is, dat je uit elkaar wilt gaan. Alleen je partner is nog niet zover. Wat kun je nu doen als je partner niet wil scheiden?

Om een echtscheiding te kunnen regelen is je partner strikt genomen niet nodig. Je kunt immers alleen naar een advocaat gaan en de echtscheiding in gang zetten. Bedenk echter wel dat het vaak niet in je eigen belang, dan wel in het belang van eventueel aanwezige kinderen is, om deze weg te bewandelen.
Probeer je partner mee te nemen in hetgeen er gebeuren gaat. Vertel hem/haar dat de keuze definitief is en dat het niet meer goed komt. Zeker als een eventuele echtscheiding eerder ook ter sprake is geweest. Je kunt verder uitleggen dat er twee manieren zijn om een echtscheiding te regelen. Via een advocaat en een procedure bij de rechtbank of via een mediation. Je kunt daarbij vertellen dat bij een mediator ook ruimte is voor de gevoelens en emoties en dat de intentie is om er samen uit te komen. Een afspraak maken voor een vrijblijvend intakegesprek kan daarbij helpen.

Het meest belangrijk is echter dat je je moet realiseren dat je de ander ook wat tijd moet gunnen om aan het idee te wennen.