Mediation

Wat is mediation eigenlijk?

Een ander woord dat vaak gebruikt wordt voor mediation is bemiddeling. Als u kiest voor mediation bij echtscheiding gaat u samen met uw partner en de mediator in gesprek. Het doel van mediation is om samen te kijken naar een oplossing bij een kwestie. Dit kan een ruzie zijn, of zaken die geregeld moeten worden bij bijvoorbeeld een echtscheiding. De mediator is  degene die het proces begeleidt en bewaakt. De mediator is onafhankelijk en onpartijdig. Voorwaarde voor een geslaagde mediation is dat beide partijen de bereidheid uitspreken om er samen uit te komen.

Wat zijn de voordelen van mediation?

  • De kwestie wordt niet alleen op een zakelijke manier bekeken. Er is voldoende ruimte voor het benoemen en bespreken van gevoelens en emoties. Zo komt de werkelijke oorzaak van het probleem vaak boven tafel, zodat hier bij het maken van de afspraken rekening mee kan worden gehouden.
  • Het conflict wordt vaak sneller opgelost, dan als het aan een rechter moet worden voorgelegd.
  • Partijen komen zelf tot een oplossing, waardoor de gemaakte afspraken vaak aanvaardbaar zijn voor beide partijen.
  • Mediation is goedkoper dan andere vormen van conflictoplossing.

Een belangrijke voorwaarde om aan mediation te beginnen is dat beide partijen de intentie hebben om er samen uit te komen. Tijdens de mediation zit je samen met de mediator en de andere partij aan tafel. De mediator bewaakt en begeleidt het proces. Voorafgaand aan de mediation wordt er een mediationovereenkomst getekend. Daar staan de spelregels van mediation in benoemd. Zo weet je precies wat er van jou verwacht wordt, maar ook wat je van ons als mediator kunt verwachten.

De gemaakte afspraken worden uiteindelijk vastgelegd in een overeenkomst. Indien er sprake is van een echtscheiding, dan heet dit een convenant. De afspraken die gemaakt worden over de kinderen, worden in een ouderschapsplan vastgelegd.

Hieronder vindt u in welke gebieden wij werkzaam zijn:

Akersloot / Alkmaar / Bergen / BeverwijkCastricum / Egmond / Heerhugowaard / Heiloo / Heemskerk / Limmen / KrommenieUitgeest/