Wanneer betaalt stiefouder mee voor kind?

In hoeverre moet mijn nieuwe echtgeno(o)te meebetalen aan het levensonderhoud van mijn kinderen?

De basisregel is dat stiefouders tijdens hun huwelijk (of geregistreerd partnerschap) verplicht zijn om mee te betalen in het levensonderhoud van kinderen tot 21 jaar die tot het gezin horen. Dat kunnen dus ook de stiefkinderen zijn die het grootste deel van de tijd thuis wonen. Er is dus geen sprake van een weekendregeling. Je bent alleen een stiefouder als je getrouwd bent met je partner. Als dat niet het geval is, dan ben je geen stiefouder en hoef je niet mee te betalen.

De basisregel zegt ook dat de stiefouder alleen een levensonderhoudsplicht heeft tijdens het huwelijk (of geregistreerd partnerschap). Dat betekent dat bij echtscheiding (of ontbinding van het geregistreerd partnerschap) de stiefouder geen onderhoudsplicht meer heeft en dus niet meer betaald hoeft te worden voor de stiefkinderen.

Als je dus samenwoont, dan hoef je niet te betalen voor de kinderen van je partner. Echter een kanttekening is wel op zijn plaats. Vorig jaar oordeelde het Hof Den Haag dat het onderscheid tussen trouwen en samenwonen eigenlijk niet meer van deze tijd is. Er is inmiddels ook een nieuw wetsvoorstel in de maak waarin deze regeling wel eens heel anders kan worden.

Wat vind jij? Vind je het redelijk dat stiefouders mee betalen in het levensonderhoud van de minderjarige kinderen van hun partner? Laat het ons weten.