Mogen kinderen van 12 jaar zelf bepalen waar ze wonen?

Je hoort vaak de vraag van ouders die in een scheiding liggen of het klopt dat kinderen van 12 jaar en ouder zelf mogen bepalen bij wie ze en waar ze willen wonen. Juridisch gezien klopt dat niet. Althans een en ander moet genuanceerd worden.

Als er een verzoekschrift tot echtscheiding wordt ingediend, ook al is dat op gemeenschappelijk verzoek, dan zal een rechter kinderen ‘horen’. Dit betekent dat kinderen een uitnodiging krijgen om naar de rechtbank te komen, voordat de rechter een beslissing neemt over de omgangsregeling. Kinderen hebben dus vanaf 12 jaar een officiĆ«le stem; er wordt naar ze geluisterd. Uiteindelijk is het de rechter die beslist en wordt niet blind de mening van het kind gevolgd.

Schrik dus niet als u in een echtscheiding zit er een uitnodiging volgt van de Rechtbank. Weet ook het is niet verplicht om te gaan. Het is alleen een mogelijkheid om uw kind te betrekken bij de echtscheiding en hen een stem te geven.