Ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant zijn klaar, maar hoe zit het eigenlijk met het testament?

Is een testament nog geldig na de echtscheiding?
Alle zaken zijn geregeld, het ouderschapsplan voor de kinderen, het echtscheidingsconvenant voor wat betreft de zakelijke afspraken en dan denk je ineens aan het testament dat je 20 jaar geleden hebt afgesloten. Vaak wordt er gedacht dat door het uitspreken van de echtscheiding en het registreren hiervan, het testament ook automatisch komt te vervallen. Dit is echter niet het geval.

Wat vervalt er dan wel?

Op het moment dat je gescheiden bent vervalt het recht op erfgenaamschap. Dit betekent dat je ex van jou en jij van je ex niet automatisch erft als een van jullie komt te overlijden. Als je echter een testament hebt opgesteld, kunnen daar afspraken in staan over het erven van je ex. Deze komen dus niet te vervallen, het testament blijft bestaan.

Het is dus heel belangrijk dat je goed kijkt wat de afspraken zijn die in het testament staan, zeker als het gaat om afspraken ten aanzien van je ex-partner. Zelf je testament aanpassen mag niet, dus als er afspraken in staan die gewijzigd moeten worden, ga opnieuw naar een notaris. Die kan het testament aanpassen en zorgen dat ook dit onderdeel goed geregeld is.