Ouderschapsplan

Wat is een ouderschapsplan?

In een ouderschapsplan spreek je als ouders af wat jullie belangrijk vinden met betrekking tot de opvoeding van de kinderen. De overheid heeft aangegeven dit zo belangrijk te vinden, dat ze sinds 2009 dit verplicht is gesteld als:

  • er kinderen jonger zijn dan 18 jaar
  • je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan
  • je samenwoont en gezamenlijk het gezag hebt over de kinderen.

Zonder ouderschapsplan kan de echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap niet doorgaan. Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen en de afspraken die jullie met elkaar maken, kunnen jullie het ouderschapsplan altijd in de loop der tijd nog wijzigen. De kinderen worden groter en situaties die toen van toepassing waren kunnen veranderd zijn. Daarom raden wij aan in het ouderschapsplan een afspraak op te nemen om het plan jaarlijks te evalueren. Dit kun je zelf regelen, maar uiteraard kunnen wij jullie hier ook bij helpen als jullie daar samen niet uit komen.

Volgens de wet moeten kinderen betrokken worden bij het opstellen van een ouderschapsplan. Hierbij moet rekening gehouden worden met de leeftijd van de kinderen. Uit de praktijk blijkt dat kinderen vanaf vijf jaar emotioneel in staat zijn om bij het opstellen van het plan betrokken te worden. Belangrijk is dat de kinderen de ruimte krijgen om hun gevoelens uit te spreken over de echtscheiding of het verbreken van de samenleving. Door hierover te praten leert het kind zijn of haar emoties onder woorden te brengen. Dit kan helpen bij het verwerken van de echtscheiding. Vraag aan je kind wat hij/zij belangrijk vindt en luister. Belangrijk is echter ook dat je voorkomt dat je zoon of dochter moet kiezen, of betrokken wordt in de strijd. Uiteindelijk zijn jij en je partner degenen die de afspraken maken.

Hier kun je lezen wat onze aanpak voor het opstellen van een ouderschapsplan is.