Scheiden met een eigen zaak; een hele onderneming

Een ondernemersstel hebben besloten om te gaan scheiden. Samen wilden ze voorlopig het bedrijf blijven runnen. Maar ook in de toekomst?
Ze moeten niet alleen een eigen huis en inboedel verdelen, er moeten ook afspraken komen voor de drie kinderen die ze hebben en tot slot zouden moeten ze ook praten over het bedrijf. Van samenwerking, waarvan nu nog sprake is, zou binnenkort wel eens afgelopen kunnen zijn. En of beide partners nou in het bedrijf werken of slechts één van de twee, het verdelen van een onderneming is lastig.

Continuïteit van het bedrijf

Geen van beide partners is gebaat bij een faillissement. Op het moment dat je de helft van het kapitaal uit een bedrijf moet halen omdat je in gemeenschap van goederen bent getrouwd, kan de continuïteit van het bedrijf in gevaar komen. In een dergelijke situatie moet een overzicht gemaakt worden van alle activa en passiva in het bedrijf en vervolgens moet één van de twee afrekenen met de ander. In het geval van het bovengenoemde stel moeten we overigens eerst nog bespreken wie van de twee verder wil met het bedrijf. Kan de één zonder de ander en kan degene die verder gaat de helft van het bedrijf afrekenen met de ander?

Bedrijf van één van de twee

Soms hoor je ook dat het bedrijf van één van de twee is. De ondernemer heeft er zijn ziel en zaligheid ingestoken. Een drive die vaak gepaard gaat met vele uren. Veel meer uren per week dan iemand in loondienst zou werken. En hoe zuur is het dan als je de helft aan de ander moet geven die wellicht niet half zo hard werkte als jij altijd hebt gedaan.

Gevolgen van uitkopen

Als uitkopen betekent dat het bedrijf kapot gaat, is iemand ook niet meer in staat om alimentatie te betalen in de toekomst. En zo kom je dan uiteindelijk allebei financieel in de problemen. Welke gevolgen hebben de afspraken die je met elkaar maakt en hoe kom je tot een compromis waar beide partijen mee kunnen leven?
Als je hier mee te maken hebt, is het dus belangrijk dat je in goed overleg uit elkaar gaat. Mediation kan hierbij uitkomst bieden. Samen maak je afspraken, waarbij je je weer kunt richten op de toekomst met of zonder bedrijf. Wij helpen u graag. info@huismanenvanduuren.nl