Spanning op de woningmarkt en uit elkaar gaan, geen fijne combinatie!

Een van de grootste punten van zorg tijdens een echtscheidingsproces is de vraag: Wie gaat waar wonen? Het liefst zien partners dat een van hen in de echtelijke woning kan blijven wonen, maar helaas dat is een veel gevallen niet te betalen. Door de gespannen woningmarkt, zijn de prijzen voor koopwoningen enorm gestegen. En is financieel vaak niet haalbaar dat een van partijen de ander uitkoopt en dus een hogere hypotheek moet afsluiten.

Helaas is het ook niet gemakkelijk om een huurwoning te vinden. De regels zijn streng en om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning, moet je toch een aantal jaar ingeschreven staan. Om die reden wordt er toch ook nog wel regelmatig gekozen voor de oplossing dat partijen nog voor enige tijd gezamenlijk eigenaar blijven van de woning. Als er voor deze constructie gekozen wordt, dan is het belangrijk dat er duidelijke afspraken gemaakt worden. Niet alleen over wie er mag blijven woning, maar ook financiële afspraken.

Een aantal zaken is van belang. De partner die de woning verlaat mag nog maximaal twee jaar lang zijn of haar hypotheekrente aftrekken op zijn belastingaangifte. Let op! Als iemand op 1 september 2020 de woning verlaat, mag hij/zij de rente tot maximaal 1 september 2022 aftrekken. Na deze periode van twee jaar mag de partner die de woning heeft verlaten de rente niet meer aftrekken. De partner die in de woning blijft wonen, mag de 50% van de rente wel blijven aftrekken, omdat die persoon de woning bewoond.

Ook moet er rekening gehouden worden dat het niet makkelijk is om een nieuwe hypotheek af te sluiten als je gezamenlijk eigenaar blijft. De constructie is dan ook eigenlijk alleen maar mogelijk als de partner die de woning verlaat een huurwoning vindt en daar enige tijd kan verblijven.

Ten slotte blijf je verantwoordelijk voor de kosten aan onderhoud van de woning, tenzij je hier afwijkende afspraken over maakt.

Conclusie: deze constructie kan  in sommige gevallen heel goed werken, maar denk goed na of dit echt past bij jullie wensen.