Wat verandert in 2018 op het gebied van het huwelijk?

Wat verandert in 2018 op het gebied van het huwelijk?

Als je voor 1 januari 2018 bent getrouwd en niet vooraf naar een notaris bent gegaan, dan ben je standaard getrouwd in gemeenschap van goederen. Dit betekent dat zowel de schulden als het vermogen van jullie samen is. Op het moment dat jullie uit elkaar gaan, moet alles dan ook worden gedeeld door de helft. Ook de schulden en het vermogen dat jullie voor het huwelijk hebben opgebouwd. Vroeger was dit in principe een prima afspraak. Vaak bleef de vrouw thuis om te zorgen voor de kinderen, waardoor zij geen kans had om vermogen op te bouwen. Anno 2018 zijn de tijden veranderd. Zowel mannen als vrouwen werken en kunnen dus beiden werken aan vermogensopbouw. Dit is een van de redenen waarom de regels van het huwelijk per 1 januari 2018 zijn gewijzigd. Je trouwt voortaan in beperkte gemeenschap van goederen. Maar wat betekent dit nu?

Beperkte gemeenschap van goederen

De beperkte gemeenschap van goederen betekent dat de bezittingen en schulden die partners hadden voor het huwelijk niet in de gemeenschap vallen. Heb je een studieschuld of een schuld, omdat je een jaar op wereldreis bent geweest? Dan blijft die schuld van jou. Omgekeerd geldt dit echter ook. Heb je veel geld verdiend met Bitcoins, dan blijft dit vermogen van jou. Alleen het geld dat op een en/of rekening van jullie beiden staat moet worden verdeeld als jullie uit elkaar gaan. Heb je een erfenis of schenking ontvangen? Dan valt ook deze buiten de gemeenschap. Er hoeven dus geen aparte regelingen meer in testamenten te worden opgenomen.

Wat blijft bestaan?

Verder blijft de gemeenschap van goederen in stand. Alles wat jullie tijdens het huwelijk samen kopen, of schulden die jullie samen aangaan, moeten bij scheiding worden verdeeld. Denk hierbij ook aan bezittingen die voor het trouwen al van jullie samen waren. Ook hier geldt een verdeling voor ieder de helft.

Wat is belangrijk om te regelen voor je gaat trouwen?

Voordat je gaat trouwen is het belangrijk dat duidelijk op papier staat welke bezittingen en schulden er zijn. Ook is het heel belangrijk dat duidelijk is welke erfenissen en schenkingen er zijn geweest. Dat klinkt heel officieel en niet zo romantisch, maar als je uiteindelijk toch in een scheiding terecht komt en je kunt niet kunt aantonen wat van jou is of wat je hebt ontvangen, dan moet alles er alsnog voor ieder de helft verdeeld worden.

Verandert er ook iets als je voor 1 januari 2018 bent getrouwd?

Nee dan verandert er niets. De beperkte gemeenschap van goederen gaat in per 1 januari 2018.